Skopiuj link

Głos Ruah – Ducha B-ga / Singing Ruah / The Spirit of G-d (EN)

30.06.2023 - 10:00 / Synagoga Wysoka (1. piętro), ul. Józefa 38

Przyjdźcie nauczyć się czytać Torę (Pięcioksiąg) według tradycyjnego systemu kantylacji w tradycji aszkenazyjskiej. Nauczymy się intonować akcenty kantylacyjne (ta’amei miqrah) i wykonywać je z wybranymi wersetami Tory.

Warsztaty będą składały się z dwóch spotkań.

Wcześniejsza znajomość języka hebrajskiego nie jest wymagana!

Bezpłatne wejściówki dostępne na stronie 32.jewishfestival.pl; liczba miejsca ograniczona (25 osób)