Skopiuj link

Jozef Pilsudski. Founding Father of Modern Poland

30.06.2023 - 12.00 / Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18

Prezentacja książki (EN)
Joshua D. Zimmerman

W historii współczesnej Polski nikt nie dorównuje Józefowi Piłsudskiemu. Od szesnastego roku życia walczył o odrodzenie państwa polskiego, które przestało istnieć w 1795 roku. Przed I wojną światową stworzył tajny korpus wojskowy do walki z Rosją, która zajmowała większość terytorium Polski. Po wojnie spełniło się jego marzenie o niepodległej Polsce. Kiedy zmarł w 1935 roku, został pochowany obok polskich królów. Ale Piłsudski jest także postacią skomplikowaną. Był oddany ideom demokracji i oddał zgodnie z konstytucją oddał władzę, by kilka lat temu odzyskać ją po zamachu stanu, gdy tylko doszedł do wniosku, że jego przeciwnicy dążą do demontażu demokracji.

Biografia Piłsudskiego autorstwa Joshuy D. Zimmermana analizuje bohatera narodowego w samym środku zmieniającej się Europy, a także jego skomplikowane dziedzictwo, które do dziś ma swoich zwolenników i przeciwników. Piłsudski wyobrażał sobie Polskę jako kraj nowoczesny, demokratyczny i pluralistyczny. W polityce wewnętrznej opwiadał się za równouprawnieniem Żydów. Na arenie międzynarodowej pozycjonował Polskę jako bastion przeciwko bolszewizmowi. A jednak w 1926 roku brutalnie przejął władzę, a następnie rządził twardą ręką przez prawie dekadę, wtrącając przeciwników politycznych do więzienia i niszcząc władzę ustawodawczą.

W książce Zimmermana wiara Piłsudskiego w młodą demokrację została zachwiana po zabójstwie prezydenta Narutowicza. Zirytowany podziałami społecznymi wśród Polaków Piłsudski zaczął wątpić w demokratyczne przekonania rodaków i w efekcie zdradził własne idee. To dziedzictwo jest wciąż obecne we współczesnej Polsce, która znajduje się na krawędzi między samorządnością a autorytaryzmem.

Joshua D. Zimmerman jest autorem wielu publikacji, m.in. książki „Polskie Państwo Podziemne i Żydzi w czasie II wojny światowej”, artykułów na portalu Politico i w „Times of Israel”. Zimmerman wykłada historię na Yeshiva University w Nowym Jorku.

WSTĘP
WOLNY