Skopiuj link

LEHAVDIL. Rozmowa z kuratorkami. (EN)

02.07.2023 - 17:00 / ul. Sebastiana 32

Rozmowy z kuratorami

W piątek, sobotę i niedzielę kuratorki projektu  „Lehavdíl”, Lianne Mol i Yael Sherill opowiedzą o jego powstaniu.

***

LEHAVDÍL – להבדיל – ODDZIELNIE 

Jest po zachodzie słońca. Na niebie pojawiły się trzy gwiazdy. Jest to moment przejścia. Czas przeznaczony na odpoczynek kończy się, zaczyna się tydzień pracy. To chwila pomiędzy.

W judaizmie rytuałem wyznaczającym ten moment jest hawdala. Odzwierciedla akt rozróżnienia między tym, co profanum i tym, co święte, codziennością i tym, co transcendentalne. Jak wiele innych wiele, jest odprawiana zgodnie z sekwencją przepisanych zasad i instrukcji. Dopiero po ich wykonaniu przemianę uznaje się za zakończoną. Ale co by było, gdybyśmy pozostali w tej liminalności – zawieszeniu między dwoma stanami?

„Lehavdíl” (להבדיל), oznaczający „rozróżniać” lub „oddzielać”, eksploruje hawdalę jako akt generatywny, który otwiera przejściową przestrzeń dla doświadczenia. Od 28 czerwca do 2 lipca trzech międzynarodowych artystów reinterpretuje rytuał poprzez serię performatywnych, wielozmysłowych, intymnych, afektywnych i dotykowych projektów artystycznych.

kuratorzy: Lianne Mol i Yael Sherill, kolektyw kuratorski Curatorial Collective for Public Art

The Curatorial Collective for Public Art (CCPA) jest niezależną agencją zajmującą się konceptualizacją, produkcją, mediacją i reprezentacją sztuki publicznej z siedzibą w Berlinie w Niemczech. Rozwija formaty kuratorskie dla sztuki site-specific, transdyscyplinarnej, krytycznej i miejskiej. CCPA rozumie słowo „publiczna” w zwrocie sztuka publiczna jako medium i materiał swojej praktyki. Jako inicjatywa nie posiadająca swojej stałej przestrzeni często sprawdza się w przestrzeni miejskiej; jednak ich praktyka rozciąga się na sferę publiczną, a także publiczność w sensie widzów. Ze względu na swój nomadyczny charakter, kolektyw nie jest przywiązany do przestrzeni wystawienniczej i kontynuuje konceptualizację kontekstowych formatów dla swoich projektów, które wymykają się tradycyjnemu rozumieniu kuratorstwa. Po „Kumzits” w 2021 i „Maiseh” w 2022, które powstały we współpracy z jerozolimską organizacją artystyczną HaMiffal, „Lehavdíl” jest trzecim projektem, w którego kuratorowanie zaangażowany jest CCPA na Festiwalu Kultury Żydowskiej.