Skopiuj link

LEHAVDIL: Besaminki. Spotkania z ziołami. (EN/PL)

30.06.2023 - 17:00 / ul. Sebastiana 32

Zajrzyj do pojemnika z przyprawami. Powąchaj aromatyczne rośliny; spróbuj je, dotknij i absorbuj. Pozwól im zakotwiczyć się w twoim ciele i aktywować pamięć. Wybierz się w podróż z tak pobudzonymi zmysłami zanim powrócisz do zwykłego świata.

Shelley Etkin jest artystką transdyscyplinarną, edukatorką i ogrodniczką mieszkającą w Berlinie, mającą korzenie w USA/Wyspie Żółwi i Izraelu/Palestynie. Pracuje na styku sztuki i ekologii, nad relacjami między ciałami i lądami poprzez wiedzę opartą na lokalizacji, integrującą praktyki z zakresu tańca/somatyki, ziołolecznictwa, pedagogiki i organizowania społeczności. Shelley prowadzi platformę „Garden as Studio” do badań artystycznych w Ponderosa, centrum sztuki w Brandenburgii w Niemczech, i współtworzy „Social Body Apothecary” z Siegmarem Zachariasem i Kitti Zsiga, pośród wielu projektów długoterminowej współpracy, między innymi z Jaredem Gradingerem, Angelą Schubot i Aune Kallinen. Shelley jest gościnnym wykładowcą na Międzynarodowym Kampusie Uniwersytetu Humboldta w Berlinie oraz Akademii Teatralnej Uniwersytetu Sztuk Pięknych w Helsinkach. Ukończyła studia magisterskie z ekologii i współczesnego performansu (Finlandia), studia licencjackie w Gender Studies (USA), uzyskała certyfikat projektowania permakultury z Earth Activist Training (USA) i jest studentką homeopatii (Wielka Brytania). Udział w tegorocznym Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie to dla Shelley rodzaj rozliczenia ze swoim pochodzeniem. Wsłuchując się w rośliny i w ziemię, prowadzona ich mądrością i związkami, zadaje pytania dotyczące procesów dekolonizacji. Jak bardzo można być zaangażowanym w swoje dziedzictwo kulturowe, aby nie przekroczyć granicy nacjonalizmu? W jaki sposób moja osobista tożsamość kulturowa: Żydówki pochodzenia wschodnioeuropejskiego, mieszkającej w Niemczech, z korzeniami w Izraelu-Palestynie, mogła wpłynąć na moje sympatie dla palestyńskiej emancypacji? W jaki sposób obcowanie z roślinami leczniczymi może otwierać przestrzenie złożoności, wspierać wrażliwość, odporność i solidarność? Czy wzmocnienie poczucia przynależności może uczynić nasze relacje z miejscem bardziej zrównoważonymi? W jaki sposób może uczynić nas wszystkich bardziej uczciwymi, ponad binarną dynamiką? www.shelleyetkin.com 

Fot. Ilya Noe

LEHAVDÍL – להבדיל – ODDZIELNIE 

Jest po zachodzie słońca. Na niebie pojawiły się trzy gwiazdy. Jest to moment przejścia. Czas przeznaczony na odpoczynek kończy się, zaczyna się tydzień pracy. To chwila pomiędzy.

W judaizmie rytuałem wyznaczającym ten moment jest hawdala. Odzwierciedla akt rozróżnienia między tym, co profanum i tym, co święte, codziennością i tym, co transcendentalne. Jak wiele innych wiele, jest odprawiana zgodnie z sekwencją przepisanych zasad i instrukcji. Dopiero po ich wykonaniu przemianę uznaje się za zakończoną. Ale co by było, gdybyśmy pozostali w tej liminalności – zawieszeniu między dwoma stanami?

„Lehavdíl” (להבדיל), oznaczający „rozróżniać” lub „oddzielać”, eksploruje hawdalę jako akt generatywny, który otwiera przejściową przestrzeń dla doświadczenia. Od 28 czerwca do 2 lipca trzech międzynarodowych artystów reinterpretuje rytuał poprzez serię performatywnych, wielozmysłowych, intymnych, afektywnych i dotykowych projektów artystycznych.

kuratorzy: Lianne Mol i Yael Sherill, kolektyw kuratorski Curatorial Collective for Public Art

The Curatorial Collective for Public Art (CCPA) jest niezależną agencją zajmującą się konceptualizacją, produkcją, mediacją i reprezentacją sztuki publicznej z siedzibą w Berlinie w Niemczech. Rozwija formaty kuratorskie dla sztuki site-specific, transdyscyplinarnej, krytycznej i miejskiej. CCPA rozumie słowo „publiczna” w zwrocie sztuka publiczna jako medium i materiał swojej praktyki. Jako inicjatywa nie posiadająca swojej stałej przestrzeni często sprawdza się w przestrzeni miejskiej; jednak ich praktyka rozciąga się na sferę publiczną, a także publiczność w sensie widzów. Ze względu na swój nomadyczny charakter, kolektyw nie jest przywiązany do przestrzeni wystawienniczej i kontynuuje konceptualizację kontekstowych formatów dla swoich projektów, które wymykają się tradycyjnemu rozumieniu kuratorstwa. Po „Kumzits” w 2021 i „Maiseh” w 2022, które powstały we współpracy z jerozolimską organizacją artystyczną HaMiffal, „Lehavdíl” jest trzecim projektem, w którego kuratorowanie zaangażowany jest CCPA na Festiwalu Kultury Żydowskiej.