Skopiuj link

ВУЛИЦЯМИ КРАКІВСЬКОГО ГЕТТО (UA)

01.07.2023 - 15:00 / początek: Muzeum Apteka pod Orłem, plac Bohaterów Getta 18

З березня 1941 року життя краківських євреїв змінилося на завжди вони повинні були покинути своЇ домівки і переселитися в новостворене гетто. Гетто знаходилося в районі Подгуже,було відділене від решти Кракова річкою Віслою, пагорбом Ласоти та стіною. Воно займало 15 вулиць, в ньому знаходилось 320 будинків. 
 
В ході екскурсії ми побачимо будинки, в яких в часи існування гетто, функціонували ключові організації та інституції, а також дізнаємося про життя його мешканців. Вийдемо на площу Героїв Гетто, на якій знаходиться пам’ятник у вигляді 70 стільців. 
 
Дізнаємося історію  „ Аптеки під орлом”,  в якій зустрічалась культурна еліта гетто і під музику квартета  Rosner Players 
проводивился інтелектуальні дискусії.Власник аптекиТадеуш Панкевич був єдиним поляком, який жив в гетто і описав день за днем події які в 
ньому відбувалися. 
 
Краківське гетто перестало існувати в березні 1943 року. Пам’ять про нього жива до сьогодні. 
 

***

Żydowskie getto w Podgórzu

Od marca 1941 r. życie krakowskich Żydów zmieniło się na zawsze – musieli opuścić swoje domy i przenieść się do nowo utworzonego getta. Getto znajdowało się w dzielnicy Podgórze i było oddzielone od reszty Krakowa Wisłą, Wzgórzem Lasoty i murem. Zajmowało 15 ulic, było w nim 320 domów. 

Podczas zwiedzania zobaczymy domy, w których w okresie istnienia getta funkcjonowały kluczowe organizacje i instytucje, a także poznamy życie jego mieszkańców. Zwiedzimy plac Bohaterów Getto, gdzie znajduje się pomnik w postaci 70 krzeseł. 

Poznamy historię „Apteki pod Orłem”, w której spotykała się kulturalna elita getto i toczyły się intelektualne dyskusje przy muzyce kwartetu Rosner Players. Właściciel apteki, Tadeusz Pankiewicz, był jedynym Polakiem, który mieszkał w getcie i opisywał wydarzenia, które miały tam miejsce dzień po dniu. 

Getto krakowskie przestało istnieć w marcu 1943 roku. Pamięć o jego mieszkańcach żyje do dziś

Bezpłatne wejściówki do pobrania na 32.jewishfestival.pl, liczba miejsc ograniczona (30 osób)