Tylko jedna litera – hebrajska litera YUD, rozróżnia powietrze (po hebrajsku AVIR) i światło (Or, jw.). Skąd się wzięła litera yud i co oznacza? Czy jest to „duch Boży [który] unosił się nad powierzchnią wód”? Czym jest powietrze, które „zawiera” światło? W jaki sposób światło tworzy wokół siebie powietrze?

Opowiemy nieco o Rabinie Szymonie Bar Yochay, który „dostrzegł wewnętrzny blask litery yud”, niewysłowioną mądrość, która poprzedzała Stworzenie na trzydziestu dwóch Ścieżkach. Porozmawiamy trochę o Yud, pierwotnej mądrości jako elemencie łączącym wymiar przestrzeni (powietrze lub AVIR) z wymiarem światła (dusza lub OR).

Dowiemy się w skrócie o kabalistycznej metodzie ich łączenia i odkrywania w tych elementach boskiej esencji i jednocześnie ludzkiej treści.