Kabała nie jest nauką i nie próbuje opisać rzeczywistości fizycznej, ale rzeczywistość duchową.

Wielka zagadka współczesnej fizyki dotycząca struktury czasu i przestrzeni niepokoiła także mędrców Kabały, którzy starali się odpowiedzieć na nią swoimi własnymi metodami myślenia czyli postrzeganie poprzez Boski pryzmat, że cały wszechświat jest częścią Boga.

Przyjrzymy się, jak Kabała to robi i czego możemy się nauczyć z konsekwencji fizyki fizycznej i kabalistyczno-duchowej „fizyki”.