Holokaust był zmultiplikowanym atakiem na naród żydowski: fizycznym, emocjonalnym, psychicznym, duchowym. Syjonizm dostarczył precyzyjnej odpowiedzi na każde z tych wyzwań. Badając kulturę syjonistyczną stworzoną przez ocalałych z Holokaustu w obozach dla przesiedleńców w Niemczech po wojnie, izraelski pisarz Yossi Klein Halevi dzieli się swoimi spostrzeżeniami z mającej się ukazać książki „Mądrość żydowskiego przetrwania”.