Skopiuj link

Z tej strony tchnienie życia (PL/UA)

29.06.2023 - 10:00 / Namiot FKŻ, ul. Józefa 36

„Mizrach” to po hebrajsku „wschód”. Tak nazywa się też tablica wieszana na wschodniej ścianie synagogi lub domu dla oznaczenia wschodniego kierunku i symbolicznego zwrócenia się ku Jerozolimie. Dlatego często była na niej kaligrafowana czy wycięta hebrajska zawarta w tytule sentencja ze słowem  ruach, a ruach to wiatr, powiew, duch, tchnienie… Mizrachy były najczęściej wycinane i malowane na pergaminie i papierze, były też z drewna, szkła i metalu. Zapraszamy na prezentację przykładów dawnych mizrachów, po której stworzymy własny mizrach, łącząc twórczo typowe dla tej sztuki symbole i wersety. 

Pierwszego dnia proponuję technikę kolażu ze skrawków papieru, fotografii, reprodukcji, kaligrafii itp.; drugiego dnia –technikę wycinanki,  która szczególnie  rozkwitła wśród Żydów Europy Wschodniej w XIX wieku.

Bezpłatne wejściówki do pobrania na 32.jewishfestival.pl; liczba miejsc ograniczona (25 osób)