Skopiuj link

Zachor. Pamięci krakowskich Żydów (PL/EN)

02.07.2023 - 13:00 / plac Bohaterów Getta

Hebrajskie słowo Zachor  oznacza Pamiętaj.

W Biblii czasownik zachar pojawia się we wszelkich odmianach ponad 160 razy.

Dziś wszyscy mówią o „pamięci”…, ale co to właściwie znaczy? Dla większości „żydowska pamięć”, to tragiczna przeszłość. Śmierć. Zagłada. I nowy kult –  kult martwych Żydów.

Inną głosimy pamięć; czcimy pamięć ofiar Zagłady, czcimy pamięć pomordowanych Żydów –  w Krakowie, w Polsce, na świecie. Ale w przeciwieństwie do „okolicznościowej”, „muzealnej”  pamięci, naszą pamięć okazujemy poprzez szacunek dla wszystkich  ż y j ą c y c h Żydów – tych w Diasporze i tych w Izraelu.

Proszę, przyjdźcie na Plac Zgody ( Plac Bohaterów Getta ), byśmy w ostatnim dniu Festiwalu razem oddali cześć naszym pomordowanym, żydowskim siostrom i braciom. Po modlitwie i pieśniach razem opuścimy to miejsce skażone śmiercią i przez Most Powstańców Śląskich wrócimy na Kazimierz, do festiwalowego Namiotu Spotkań – symbolu żydowskiego życia. Bo Zachor/Pamięć to Chajim/Życie.

Fot. Edyta Dufaj